Everyday czy every day?

Every day, I correct everyday writing mistakes.  Czym się różni “everyday” od “every day”? No to wyjaśniamy!

“Everyday” jest przymiotnikiem, którego używamy do opisania czegoś, co jest widziane lub używane na co dzień. Synonimami w tym przypadku są słowa “zwykły” lub “typowy”.

Natomiast “every day” to wyrażenie, które najzwyczajniej w świecie oznacza “każdego dnia”.

Tzw. “compound words”, takie jak “anytime” i “any time”, czasami nie posiadają takiego samego znaczenia jak poszczególne słowa, które je tworzą. Mamy tu do czynienia z sytuacją, w której całość różni się od jej części składowych. I tak też jest w przypadku “everyday” i “every day” – różnią się tylko spacją, a oznaczają coś innego. Oczywiście w mowie brzmią one identycznie – nic dziwnego, że łatwo je ze sobą pomylić. Co oznacza każde z tych wyrażeń i jak z nich poprawnie korzystać?

Everyday

Everyday (jako jedno słowo) jest przymiotnikiem. Słynny słownik Thesaurus przytacza słowa “average”, “mundane”, “ordinary” oraz “standard” jako synonimy. “Everyday clothing” odnosi się zatem do ubrań, które nosimy na co dzień, w przeciwieństwie do strojów przeznaczonych na specjalne imprezy lub święta. Czasami ludzie używają “everyday” jako rzeczownika – jest to skrótowy sposób odwoływania się do ich codziennych czynności.

Every day

Every day oznacza z kolei “każdego dnia”. Najprostszym sposobem na zapamiętanie tego jest myślenie o przestrzeni oddzielającej te dwa słowa. Z powodu tej przestrzeni “every” jest zwyczajnie przymiotnikiem modyfikującym słowo “day”. Jeśli połączymy “every” z innym słowem to traktowalibyśmy go jak “each”, tak jak “every word” oznacza to samo co “each word”. Ot cała filozofia.

Przykłady:

It’s sweaty foot season, so this week on Kinja Co-Op, we’re on the hunt for the best everyday men’s socks. — Lifehacker

For most Brazilians, everyday crime is a much more imminent threat than terrorism. — The New York Times

But the real point is this: You need to think and act like you are selling your business, every day. — The Globe and Mail

Piotr Zelek

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (filologia angielska nauczycielska), językoznawca, nauczyciel aktywny zawodowo, samozwańczy dziennikarz sportowy, tłumacz. To wszystko stanowi prawie tyle samo tytułów, co Daenerys!

Dodaj komentarz