Określniki this/that i these/those

Jak (i dlaczego) używamy określników this i these?

Określniki this (liczba pojedyncza) oraz these (liczba mnoga) używamy aby:

  • mówić o osobach lub przedmiotach znajdujących się w pobliżu:

This is a beautiful cup. (To jest piękna filiżanka)

Whose socks are these? (Czyje są te skarpetki?)

  • przedstawiać nowo poznawane osoby:

This is Kate. (To jest Kate)

These are my pals, George and Michael. (To sa moi kumple, George i Michael)

UWAGA: W języku angielskim nie stosuje się konstrukcji “These are John and Michael”. Trzeba to rozdzielić: “This is John and this is Michael”.

  • przedstawić się na początku rozmowy telefonicznej:

Hello, this is Peter. Can I speak to Fred? (Halo, z tej strony Peter. Czy mogę rozmawiać z Fredem?)

Różnica w wymowie

Wszystko wyjaśnia powyższy filmik.

Jak (i dlaczego) używamy określników that i those?

Z kolei określniki that (liczba pojedyncza) oraz those (liczba mnoga) używamy aby:

  • opisywać rzeczy, które nie znajdują się blisko nas:

What’s that? (Co to? – można tego używać np. w celu dopytania o dany termin)

This is our house, and that’s Monica’s house over there. (To jest nasz dom, a tamten dom należy do Moniki.)

Those are very expensive cars. (To są bardzo drogie auta – jeśli mówimy np. o grupie aut marki Ferrari ogólnie)

Inne znaczenie “that”

That użyjemy również wtedy, kiedy chcemy nawiązać do czegoś, co powiedział do nas rozmówca:

– Shall we go to the theatre?
– Yes, that’s a good idea.

– I’ve got a new car.
– That’s great!

– I’m very sad.
– Why is that?

Piotr Zelek

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (filologia angielska nauczycielska), językoznawca, nauczyciel aktywny zawodowo, samozwańczy dziennikarz sportowy, tłumacz. To wszystko stanowi prawie tyle samo tytułów, co Daenerys!

Dodaj komentarz