Plural (liczba mnoga)

Kwestia tworzenia liczby mnogiej w języku angielskim nie należy do szczególnie trudnych. A raczej nie należałaby, gdyby nie pewne wyjątki. W tym tekście przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu.

Wariant najprostszy: końcówka -s

W przeważającej liczbie przypadków liczbę mnogą w języku angielskim tworzymy poprzez dodanie końcówki -s do słowa w liczbie pojedynczej. I tak:

book (książka)books (książki)

dog (pies)dogs (psy)

DVD (płyta DVD)DVDs (płyty DVD)

Zauważamy, że dodajemy tę końcówkę bez używania apostrofu. W ramach ciekawostki warto jednak wspomnieć, że w szczególnych przypadkach liczbę mnogą tworzy się przez dodanie ‘s. Sytuacja ta ma miejsce np. w tworzeniu liczby mnogiej od pojedynczych małych liter (np. w nazwisku):

He’s got two o‘s in his surname. (On ma dwie litery “o” w nazwisku.)

Końcówka -es

Jeżeli dane słówko w liczbie pojedynczej kończy się “sycząco”, tj. jej końcówka to: “-s”, “-ss”, “-x”, -ch”, “-sh”, “-z, w celu utworzenia jego liczby mnogiej musimy dopisać do niego “-es”. To samo tyczy się końcówki
“-o”. Przykładowo:

bus (autobus)buses (autobusy)

watch (zegarek)watches (zegarki)

box (pudło)boxes (pudła)

bush (krzak)bushes (krzaki)

kiss (pocałunek)kisses (pocałunki)

potato (ziemniak)potatoes (ziemniaki)

Końcówka -f lub -fe

Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku słów kończących się na “-f” lub “-fe”. W liczbie mnogiej od takich rzeczowników “f” przechodzi na “v”, po czym dopisujemy jeszcze “-es”. I tak:

wolf (wilk)wolves (wilki)

wife (żona)wives (żony)

WYJĄTKI OD TEJ REGUŁY:

belief (pogląd)beliefs (poglądy)

chef (kucharz)chefs (kucharze)

chief (szef)chiefs (szefowie)

roof (dach)roofs (dachy)

Wyjątki

Łatwo, prawda? Przyszedł czas na małe komplikacje – otóż język angielski ma to do siebie, że nie zawsze liczba mnoga jest tworzona poprzez stosowanie powyższych reguł. Może się zdarzyć, że dany rzeczownik jest identyczny w liczbie pojedynczej i mnogiej – spójrzcie na poniższe przykłady.

bison – bizon, bizony

deer – jeleń, jelenie

moose – łoś, łosie

sheep – owca, owce

Rozszerzoną listę znajdziecie tutaj.

Niestety to nie koniec nieregularności. Część rzeczowników jest uparta i nie pozwala sobie na tworzenie liczby mnogiej przez dodanie końcówki lub nie godzi się na taką samą formę w obu liczbach. Oto niektóre z nich:

child (dziecko)children (dzieci)

foot (stopa)feet (stopy)

goose (gęś)geese (gęsi)

man (mężczyzna, człowiek)men (mężczyźni, ludzie)

mouse (mysz)mice (myszy)

person (osoba)people (ludzie)

woman (kobieta)women (kobiety)

Tutaj znajdziecie rozszerzoną listę.

Piotr Zelek

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (filologia angielska nauczycielska), językoznawca, nauczyciel aktywny zawodowo, samozwańczy dziennikarz sportowy, tłumacz. To wszystko stanowi prawie tyle samo tytułów, co Daenerys!

Dodaj komentarz