To be

“To be” to prawdopodobnie pierwszy przystanek na drodze do opanowania gramatyki języka angielskiego. Zwrot ten tłumaczymy rzecz jasna jako “być” – w zasadzie “być” to po angielsku “be”. Słówko “to”oznacza, że mamy do czynienia z bezokolicznikiem.

Forma twierdząca

Wygląda to tak (tutaj zaleca się niestety “wykucie” tego na pamięć):

I am ja jestem we are my jesteśmy
you are ty jesteś you are wy jesteście
he is on jest they are oni/one są
she is ona jest    
it is ono/to jest    

Powyższe formy można również łączyć w tzw. formy skrócone, w których znak ‘ (apostrof) zastępuje najczęściej jedną z liter. I tak wyjdą nam skrótowce: I’m, you’re, he’s, she’s, it’s, we’re, they’re.

Pytania

W przypadku pytań należy odwrócić kolejność wspomnianych dwóch słów. Wtedy wyjdzie nam:

am I?
jestem? are we?
jesteśmy?
are you?
jesteś? are you?
jesteście?
is he?
on jest? are they?
oni/one są?
is she? ona jest?    
is it?
ono/to jest?    

UWAGA: w pytaniach nie możemy stosować apostrofów.

Przeczenia

W tym przypadku w celu zaprzeczenia musimy zwyczajnie dodać “not”:

I am not
nie jestem we are not
nie jesteśmy
you are not
nie jesteś you are not
nie jesteście
he is not
on nie jest they are not
oni/one nie są
she is not
ona nie jest    
it is not
ono/to nie jest    

Możemy zastosować tutaj skrótowce na DWA sposoby:

  1. identycznie jak w twierdzeniach, dodając jeszcze “not”: I’m not, you’re not, he’s not itd.
  2. łącząc “are” lub “is” z “not”, tworząc: you aren’t, he isn’t itd. UWAGA: “am” + “not” się nie skraca.

Pytania tak/nie

W krótkich pytaniach, na które rozmówca może odpowiedzieć “tak” lub “nie”, odpowiadamy następującym schematem:

Are you crazy? –> Yes, I am. / No, I’m not.

Is he your father? –> Yes, he is. / No, he isn’t.

Are your teammates ill? –> Yes, they are. / No, they aren’t.

UWAGA: w przypadku “yes” nie możemy korzystać ze skrótowców z apostrofem. Z kolei przy “no” jest to dozwolone, ale nie wymagane.

Piotr Zelek

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (filologia angielska nauczycielska), językoznawca, nauczyciel aktywny zawodowo, samozwańczy dziennikarz sportowy, tłumacz. To wszystko stanowi prawie tyle samo tytułów, co Daenerys!

Dodaj komentarz