Have got

“Have got” to nic innego jak “mieć”.

Forma twierdząca

I have got
mam we have got
mamy
you have got
masz you have got
macie
he has got
on ma they have got
oni/one mają
she has got
ona ma    
it has got
ono/to ma    

Powyższe formy można również łączyć w tzw. formy skrócone, w których znak ‘ (apostrof) zastępuje najczęściej jedną z liter. I tak wyjdą nam skrótowce: I’ve got, you’ve got, he’s got, she’s got, it’s got, we’ve got, they’ve got.

Pytania

W przypadku pytań należy odwrócić kolejność dwóch pierwszych słów. Wtedy wyjdzie nam:

have I got?
mam? have we got?
mamy?
have you got?
masz? have you got?
macie?
has he got?
on ma? have they got?
oni/one mają?
has she got? ona ma?    
has it got?
ono/to ma?    

UWAGA: w pytaniach nie możemy stosować apostrofów.

Przeczenia

W tym przypadku w celu zaprzeczenia musimy zwyczajnie dodać “not”, co można skracać do “haven’t” (od “have not”) lub “hasn’t” (od “has not”):

I haven’t got
nie mam we haven’t got
nie mamy
you haven’t got
nie masz you haven’t got
nie macie
he hasn’t got
on nie ma they haven’t got
oni/one nie mają
she hasn’t got
ona nie ma    
it hasn’t got
ono/to nie ma    

Pytania tak/nie

W krótkich pytaniach, na które rozmówca może odpowiedzieć “tak” lub “nie”, odpowiadamy następującym schematem:

Have you got a tissue? –> Yes, I have. / No, I haven’t.

Has she got the look? –> Yes, she has. / No, she has not.

Have your sons got scooters? –> Yes, they have. / No, they haven’t.

UWAGA: w przypadku “yes” nie możemy korzystać ze skrótowców z apostrofem. Z kolei przy “no” jest to dozwolone, ale nie wymagane.

HAVE GOT kontra HAVE – różnice

Przyjrzyjmy się takim dwóm zdaniom:

I have got the power.

I have the power.

Oba te zdania można przetłumaczyć identycznie: “Mam (tę) moc”. Na czym zatem polega różnica?

Po pierwsze: gramatyka. “Have got” jest niepodległą konstrukcją, która “radzi sobie sama”. Dlatego też uczymy się jej w szkole lub na kursach na samym początku. Z kolei samo “have” do funkcjonowania potrzebuje i korzysta z czasu Present Simple. W celu zrozumienia jej konstrukcji należy zatem najpierw zapoznać się z tymże czasem.

Po drugie: kwestia znaczenia. “Have got” oznacza tylko i wyłącznie “mieć”. Natomiast “have” może mieć czasami inne znaczenie, dla przykładu:

  • have breakfast = jeść śniadanie
  • have a shower = wziąć prysznic
  • have some water = napić się wody
  • have a baby = urodzić dziecko
  • have a good time = dobrze się bawić

W powyższych wyrażeniach niemożliwym jest zastąpienie “have” konstrukcją “have got”.

Piotr Zelek

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (filologia angielska nauczycielska), językoznawca, nauczyciel aktywny zawodowo, samozwańczy dziennikarz sportowy, tłumacz. To wszystko stanowi prawie tyle samo tytułów, co Daenerys!

Dodaj komentarz