“In the meantime” kontra “meanwhile” – różnice

Uczniowie często mają problem ze zrozumieniem różnicy pomiędzy przysłówkami łączącymi “in the meantime” i “meanwhile”. Oba wyrażenia nie są używane w dokładnie ten sam sposób.

Oto najprostsze, skrótowe objaśnienie sytuacji:

“In the meantime” i “meanwhile” mogą być używane w przedziale czasowym pomiędzy dwoma wydarzeniami/okresami,
“Meanwhile” może też oznaczać “w tym samym czasie” (jako inne wydarzenie/czynność)

Poniżej prezentujemy obszerniejsze wyjaśnienie.

In the meantime

the meantime = czas pomiędzy dwoma wydarzeniami/okresami

Wyobraź sobie, że lecisz samolotem. Przybędzie on do Chicago o godzinie 20:00. Po lądowaniu, musisz złapać samolot lecący do Nowego Jorku o 21:00. Czas pomiędzy 20:00 a 21:00 to właśnie “meantime”. Oto przykłady zdań, których można użyć w tej sytuacji:

 • In the meantime between flights, I decided to eat some food.
 • I didn’t have anything to do in the meantime, so I watched TV until my flight at 9 o’clock.

Innymi słowy, “meantime” to luka pomiędzy dwoma wydarzeniami. Jedno z nich to najczęściej coś teraźniejszego. Wyobraźmy sobie teraz, że jest godzina 7:00 i musimy wyjść do szkoły o 7:10. W tym przypadku “meantime” to okres dziesięciu minut:

 • I didn’t have to leave for 10 minutes, so in the meantime, I checked my e-mail.
 • In the meantime before my bus came, I reviewed my class notes.

Uwagi:

1. Słowo “meantime” jest rzadko używane jako odseparowane. Niemal zawsze jest on stosowany w wyrażeniu “in the meantime”
2. Wyrażenie “for the meantime” jest czasami używane jak “in the meantime” i ma to samo znaczenie. Znacznie częściej spotykanym jest natomiast “for the time being”. Przykładowo:

 • It was raining, so we decided to stay inside for the meantime. (OK – niezbyt powszechne)
 • It was raining, so we decided to stay inside in the meantime. (OK – powszechnie używane)
 • It was raining, so we decided to stay inside for the time being. (OK – powszechnie używane)

Meanwhile

Ten przysłówek posiada dwa znaczenia.

1. meanwhile = czas pomiędzy dwoma wydarzeniami/okresami

Oznacza to, że w tym przypadku używamy go dokładnie tak samo jak opisywany wyżej “in the meantime”. Przykłady:

 • I didn’t have to leave for 10 minutes, so meanwhile, I checked my e-mail. (OK)
 • I didn’t have to leave for 10 minutes, so in the meantime, I checked my e-mail. (również OK)

2. meanwhile = w tym samym czasie (co inne wydarzenie/czynność)

To znaczenie różni się od “in the meantime” i jest najbardziej popularnym użyciem słowa “meanwhile”. Dla przykładu

 • The man was brushing his teeth. Meanwhile, his wife was sleeping. ( = w tym samym czasie)
 • I was driving to work. Meanwhile, someone was breaking into my house. ( = w tym samym czasie)

W powyższych zdaniach nie dałoby się użyć “in the meantime” ponieważ nie mówimy o przedziale czasowym pomiędzy dwoma wydarzeniami. Stosujemy tam natomiast “meanwhile” aby opisać wydarzenia mające miejsce w tym samym czasie.

Porównajmy zatem:

 • I’ll vacuum the house. Meanwhile, you can clean the bathroom (możesz czyścić łazienkę w tym samym czasie).
 • I’ll vacuum the house. In the meantime, you can clean the bathroom (przez użycie ‘in the meantime’ rozmówca ma na myśli czas od rozpoczęcia odkurzania do jego zakończenia – pomiędzy tymi czynnościami możesz posprzątać w łazience).

Podsumowanie

Gdy chcemy mówić o przedziale czy luce pomiędzy dwoma wydarzeniami, używamy “in the meantime” bądź “meanwhile”.

Jeżeli chcemy mówić o czymś, co dzieje się w tym samym czasie co inna czynność/wydarzenie, używamy tylko “meanwhile”.

Źródło: English Current

Piotr Zelek

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (filologia angielska nauczycielska), językoznawca, nauczyciel aktywny zawodowo, samozwańczy dziennikarz sportowy, tłumacz. To wszystko stanowi prawie tyle samo tytułów, co Daenerys!

Dodaj komentarz